Smalec do smarowania chleba.

Chleb ze smalcem to staropolska potrawa, równie popularna pod strzechą jak i na salonach. Zanim dietetycy uznali smalec za istne dzieło szatana nasze babcie chętnie używały go do pieczenia i smarowania pieczywa. Dziś naukowcy wycofują się z głoszonych do niedawna poglądów przyznając, że smalec posiada właściwości pod wieloma względami przewyższające bardzo ostatnio modną oliwę z oliwek.